Regenerative Medicine Utrecht

Events

11 July 2019
16:15
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Double Inauguration: Tryfonidou & Meij

zijn voornemens
op donderdag 11 juli 2019 te 16.15 uur
in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
hun ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Meij:
Wetenschap op het scherp van de snede

Tryfonidou:
Grensverleggende (re)generatie

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij
alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid.
Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.